Service og vedlikehold kjøleanlegg og varmepumper

Kjøleanlegg og varmepumper er avgjørende i et bygg for å ha et komfortabelt inneklima og riktig innetemperatur. Et velfungerende anlegg krever jevnlig service og vedlikehold. Air-Tech tilbyr service på små til større komplekse anlegg.

Drift og serviceavtale med Air-Tech

En serviceavtale med Air-Tech AS gir trygghet og forutsigbarhet. Vi er en profesjonell partner med bred erfaring innen varmepumper og kjøleanlegg. Med regelmessig tilsyn, forebyggende vedlikehold og tiltak sikres og opprettholdes et velfungerende anlegg gjennom hele dens livsløp. Risikoen for uforutsette hendelser minskes.

Våre service teknikere er sertifiserte og har spisskompetanse til å håndtere service på alle komponenter tilhørende varmepumper og kjøleanlegg.
Vi tilbyr forhånds definerte serviceavtaler eller behov tilpasser tjenester etter kundens ønske. Vi er tilstede i hele Stor-Oslo og Viken.

Kontakt oss via kontaktskjema eller ring 91 52 40 40 dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Hva innebærer en serviceavtale?

Under en service på kjøleanlegg og varmepumper vil man avdekke fremtidige feil og mangler slik at man unngå driftsstans på anlegget. En driftsstans kan får store konsekvenser på inneklimaet og driftsøkonomien.

Regelmessig service og vedlikehold av kjøleanlegg og varmepumper bidrar til å forbedre inneklimaet ved å fjerne støv, skitt og andre partikler som kan påvirke luftkvaliteten. Samtidig sikrer man at anlegget fungerer trykt og sikkert.

I noen tilfeller kan det være lovpålagt å gjennomføre regelmessig service og vedlikehold av kjøleanlegg og varmepumper. Det er viktig å sørge for at anlegget oppfyller alle relevante krav og forskrifter.

Det er vanlig å utføre service på kjøleanlegg og varmepumper en til to ganger i året, avhengig av bruken og forholdene i bygningen. En service kan innebære en rekke ulike oppgaver, avhengig av anleggets størrelse og kompleksitet.

En service kan innebære en rekke ulike oppgaver, avhengig av anleggets størrelse og kompleksitet. Her er noen vanlige oppgaver vi kan utføre under en service og vedlikeholdsprosess:

Rengjøring av filter og komponenter

Dette bidrar til å fjerne støv, skitt og andre partikler som kan redusere ytelsen og forårsake problemer.

Kontroll av kjølemedium

Dette inkluderer sjekk av nivået på kjølemediumet og eventuell etterfylling, samt testing av kvaliteten på kjølemediet.

Kontroll av komponenter

Dette inkluderer sjekk av vifter, kondensatorer, evaporatorer, termostater, ventiler og andre komponenter for å sikre at de fungerer som de skal.

Smøring og justering av komponenter

Dette kan omfatte smøring av bevegelige deler og justering av termostater og andre innstillinger for å sikre optimal ytelse.

Sjekk av elektriske komponenter

Dette inkluderer testing av elektriske komponenter og ledninger for å sikre at de fungerer som de skal og at det ikke er noen problemer med tilkoblinger eller jording.

Inspeksjon av rør og isolasjon

Dette kan omfatte inspeksjon av rør og isolasjon for å sikre at de ikke lekker og at de er tilstrekkelig isolert for å unngå varmetap.

Test av sikkerhetsfunksjoner

Dette kan inkludere testing av sikkerhetsfunksjoner, som lavtrykks- og høytrykksvern, for å sikre at anlegget fungerer trygt og sikkert.

Behov for finansieringsløsning?

www.generalfinans.no

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent man-fre: 07:00 – 15:00

Telefon: 91 52 40 40