Energirådgiving – Energioptimalisering av ventilasjonsanlegg

Energioptimalisering av tekniske anlegg vil reduser energiforbruket og skape velfungerende bygninger. Med riktig og optimale ventilasjonsanlegg, regelmessig service skapes ressurseffektive bygg. Air-Tech er spesialister på energioptimalisering av ventilasjonsanlegg i alle typer bygg og tilbyr energirådgning.

Hva er energioptimalisering?

Energioptimalisering handler om å tilføre så lite ny energi til et bygg som mulig. Samtidig som man gjenbruker så mye som mulig av energien som allerede er i bruk. Som energirådgiver legger vi til rette for optimale løsninger som gir store energibesparelser for bygget og miljøet. Samtidig oppretteholder eller forbedre ytelsen som vil påvirke og forlenge levetiden til installasjonene.

Hvorfor er energioptimalisering viktig?

Ventilasjonsanlegg, varme- og kjøleanlegg bruker betydelige mengder energi for å drifte og opprettholde et friskt innemiljø. Ved å energioptimalisere anlegg kan man redusere energiforbruket og dermed redusere driftskostnadene til bygget.

Energioptimalisering bidrar til at inneklimaet i bygget har et optimalt luftkvalitet, temperatur og luftfuktighet. Dette kan bidra til å øke trivselen og produktiviteten til byggets brukere, samt redusere risikoen for helseproblemer som allergier og luftveisinfeksjoner.

Videre kan energioptimalisering bidra til å redusere utslipp av klimagasser og andre miljøbelastninger forbundet med energiproduksjon og -forbruk. Dette kan bidra til å redusere byggets miljøavtrykk og dermed bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Til slutt kan energioptimalisering bidra til å øke verdien av bygget, ved å gjøre det mer attraktivt for potensielle leietakere og kjøpere. Dette kan også bidra til å forbedre byggets omdømme og image som en bærekraftig og miljøvennlig eiendom.

Alt i alt kan energioptimalisering av ventilasjonsanlegg bidra til å gi betydelige fordeler for både eiere og brukere av bygninger, samt for miljøet og samfunnet som helhet.

Hva innebærer energioptimalisering?

Det finnes en rekke tiltak man kan utføre for å redusere energiforbruket til ventilasjonssystemet uten å gå på bekostning av luftkvaliteten i bygningen.

Innregulering

Innregulering er en veldig viktig del av energioptimalisering. Det innebærer justering av ventilasjonsanleggets komponenter og parametere for å sikre at luftmengder, temperaturer og luftkvalitet i bygningen oppfyller de spesifikke kravene til anlegget og bygningen.

Redusere luftmengden

Det kan være mulig å redusere mengden luft som sirkuleres gjennom ventilasjonsanlegget uten å påvirke inneluften. Dette kan oppnås ved å justere innstillingene for luftmengde eller ved å installere sensorer som justerer luftstrømmen etter behov.

Optimalisere vifteytelsen

Det kan være mulig å justere hastigheten på ventilasjonsviftene for å oppnå maksimal effektivitet. Dette kan gjøres ved å bruke frekvensomformere som justerer viftehastigheten etter behov, eller ved å velge vifter med høy effektivitet.

Implementere varmegjenvinning

Mange ventilasjonsanlegg har varmegjenvinning, som gjenvinner varmen fra den brukes luften og gir den tilbake til inntaksluften. Dette kan redusere oppvarmingsbehovet i bygningen og dermed redusere energiforbruket.

Redusere trykkfall

Trykkfall i ventilasjonsanlegget kan føre til økt energiforbruk. Dette kan unngås ved å velge riktig størrelse på kanaler og komponenter, eller ved å installere filter med lavere trykkfall.

Korrekte temperaturinstillinger

Ved å innstille ventilasjon, varme og kuldesystemer til korrekte innstillinger sørger man for at alle systemer jobber sammen og ikke mot hverandre, i tillegg til at man opprettholder komforden i bygget uten at det går på bekostning av energiforbruket.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent man-fre: 07:00 – 15:00

Telefon: 91 52 40 40