Service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg

Regelmessig service og riktig vedlikehold av ventilasjonsanlegg bidrar til å sikre optimal drift, opprettholder et godt inneklima og reduserer driftskostnader over tid. Air-Tech AS tilbyr jevnlig service og vedlikehold av ventilasjonssystemer på små til større komplekse anlegg.

Balansert ventilasjon gir ren og frisk luft

Ventilasjonsanlegg sørger for å ventilere og sirkulere luften i alle områder i et bygg. Et riktig balansert ventilasjonsanlegg gir ren luft og en god innetemperatur. Samtidig som den fjerner fukt og luftforurensing. En optimal luftsirkulasjon er viktig for menneskers helse, trivsel og produktivitet.

Drift og serviceavtale med Air-Tech

En serviceavtale med Air-Tech AS gir trygghet og forutsigbarhet. Vi er en profesjonell partner med bred erfaring innen ventilasjon. Med regelmessig tilsyn, forebyggende vedlikehold og tiltak sikres og opprettholdes et optimalt anlegg gjennom hele dens livsløp. Risikoen for uforutsette hendelser minskes.

Våre service teknikere er sertifiserte og har spisskompetanse til å håndtere service på alle komponenter tilhørende et ventilasjonsanlegg.
Vi tilbyr forhånds definerte serviceavtaler eller behovtilpasser tjenester etter kundens behov og ønsker. Vi påtar oss serviceoppdrag i Stor-Oslo og Viken.

Kontakt oss via kontaktskjema eller ring 91 52 40 40 dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Hva innebærer en serviceavtale på ventilasjonsanlegg?

Under en service på ventilasjonsanlegget vil man avdekke fremtidige feil og mangler. Slik unngår man driftsstans på ventilasjonsanlegget, som kan får store konsekvenser på inneklimaet og driftsøkonomien.

Det er vanlig å utføre service på ventilasjonsanlegg en til to ganger i året, avhengig av bruken og forholdene i bygningen. En service kan innebære en rekke ulike oppgaver, avhengig av anleggets størrelse og kompleksitet. Under en vedlikholdsservice utføres bland annet:

Filterskifte og rengjøring av kanaler

Filtersystemene og kanalene i ventilasjonsanlegget samler opp støv og partikler over tid. Dette kan redusere luftkvaliteten ved at avfall og partikler spres i luften og påvirker effektiviteten til anlegget. Et godt vedlikeholdt anlegg vil derfor bidra til å hindre spredning av sykdommer. Ved å bytte ut filtrene regelmessig og rengjøre kanalene vil man sikre at luften som sirkulerer er ren, frisk og har jevn flyt.

Inspeksjon av vifter

Ventilasjons vifter kan samle opp fett og skitt over tid. Dett kan medføre redusert effektivitet og økt støy. En inspeksjon av viftene vil identifisere eventuelle problemer og sikre at viftene fungerer som de skal.

Kontroll av termostater og styringssystemer vil sikre at anlegget fungerer som det skal, og at temperaturen og luftstrømmen er riktig i alle deler av bygget.

Reparasjoner og utskiftninger

Over tid vil det oppstå slitasje på deler og komponenter i ventilasjonsanlegget. Reparasjoner eller utskiftninger av deler og komponenter i ventilasjonsanlegget vil forlenge levetiden på anlegget og redusere behovet for større reparasjoner og utskiftninger på sikt.

Behov for finansieringsløsning? www.generalfinans.no

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent man-fre: 07:00 – 15:00

Telefon: 91 52 40 40