Automatikk og SD-anlegg

Air-Tech er leverandør av automatikk og SD-anlegg. Et automatikk-system sørger for at alle systemer i bygget snakker sammen, gir en sentralisert og helhetlig styring av ventilasjon, varme, lys, og andre tekniske systemer.

Automasjon sørger for at de tekniske anleggene i bygget spiller sammen og skaper godt inneklima og god energiutnyttelse. Service omfatter oppgradering av software i SD-anlegg, IT-sikkerhet, funksjonskontroll av nødsystemer osv. Det blir stadig flere instrumenter som er tilkoblet Internett og ofte kan mye av servicen gjøres via fjernstyringssystemer fra en driftssentral utenfor bygget.

Smart ventilasjon

Energibesparelse: Automatikksystemer kan hjelpe til med å redusere energiforbruket ved å regulere ventilasjon, belysning, oppvarming og kjøling basert på behovene til bygget og dets beboere. Dette kan føre til betydelige besparelser i strømregningen og også bidra til å redusere bygningens karbonavtrykk.

Komfort: Automatiske systemer kan sikre at bygningens innemiljø alltid er optimalt for beboerne. De kan regulere temperaturen, fuktigheten, ventilasjonen og belysningen for å skape en optimal og behagelig atmosfære.

Sikkerhet: Automatikksystemer kan bidra til å øke sikkerheten i bygget ved å overvåke brannalarm og sikkerhetssystemer. De kan også utløse varsler og handlinger for å håndtere nødsituasjoner, som for eksempel evakuering eller varsling av brannvesenet.

Redusert vedlikeholdskostnader: Automatikksystemer kan også bidra til å redusere vedlikeholdskostnadene ved å gi tidlig varsling om feil eller problemer i systemene, slik at de kan fikses før de utvikler seg til større og dyrere problemer.

Bedre kontroll: Automatikksystemer gir eierne og driftsledelsen bedre kontroll over bygningens tekniske infrastruktur. De kan overvåke og kontrollere systemene fra ett sted, slik at de kan ta beslutninger om å justere systemene for å spare penger eller forbedre komforten.

Alt i alt kan automatikksystemer bidra til å gjøre bygninger mer energieffektive, komfortable, sikre og økonomiske å drive.

Service kan omfatte oppgradering av software i SD-anlegg, IT-sikkerhet, funksjonskontroll av nødssystemer osv. Det blir stadig flere instrumenter som er tilkoblet Internett og ofte kan mye av servicen gjøres via fjernstyringssystemer fra en driftssentral utenfor bygget.

Behov for finansieringsløsning?

www.generalfinans.no

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent man-fre: 07:00 – 15:00

Telefon: 91 52 40 40