Innregulering ventilasjonsanlegg

Korrekt innregulering av ventilasjonsanlegg bidrar til å sikre et sunt og komfortabelt innemiljø. Med riktig luftmengde redusere energikostnader og forlenge levetiden til anlegget.

Air-Tech AS er eksperter på innregulering av ventilasjonsanlegg. Vi utfører arbeid på nye og eksisterende anlegg, og kan være en rådgivende samarbeidspartner i forbindelse med prosjektering og planlegging.

Det er viktig å innregulere ventilasjonsanlegg fordi det bidrar til å sikre optimal ytelse og komfort i bygninger. Innregulering innebærer justering av ventilasjonsanleggets komponenter og parametere for å sikre at luftmengder, temperaturer og luftkvalitet i bygningen oppfyller de spesifikke kravene til anlegget og bygningen.

Uten innregulering kan ventilasjonsanlegget ha feiljusterte komponenter eller parametere. Dette kan føre til problemer som utilstrekkelig luftmengde, ujevn temperatur fordeling, dårlig luftkvalitet og unødvendig høyt energiforbruk. Dette vil påvirke inneklima og gi økt risiko for helseproblemer og sykdommer som allergier, astma og andre luftveisproblemer.

Innregulering av ventilasjonsanlegg bidrar derfor til å sikre en sunn og komfortabel innemiljø, samtidig som det kan redusere energikostnadene og forlenge levetiden til anlegget.

Innregulering av ventilasjonsanlegg vil si å justere ventiler og andre deler av et oppvarmings-, ventilasjons- og klimaanlegg for å sikre korrekt luftgjennomstrømning, lufthastighet, temperatur, trykk (overtrykk og undertrykk) og luftfuktighet, og dermed oppnå et godt inneklima.

Innregulering av ventilasjonsanlegg handler om å justere innstillinger og parametere i systemet for å sikre at det fungerer optimalt og gir riktig luftmengde til bygningen. Dette kan bidra til å redusere energiforbruket og forbedre inneklimaet i bygningen.

Det er vanlig å gjennomføre innregulering når et ventilasjonsanlegg er nytt, etter større endringer i bygningen, eller som en del av regelmessig vedlikehold.

Innregulering innebærer vanligvis følgende trinn:

Måling av luftstrøm

En tekniker vil måle luftstrømmen som kommer inn og ut av ventilasjonsanlegget, samt luftstrømmen i ulike deler av bygningen. Dette kan gjøres ved hjelp av instrumenter som anemometer og luftstrømmålere.

Justering av innstillinger

Basert på målingene vil teknikeren justere innstillingene for ventilasjonsanlegget, slik at det gir riktig mengde luft til ulike deler av bygningen. Dette kan innebære justering av viftehastighet, temperaturinnstillinger og luftspjeld.

Testing og justering av balanseringsspjeld

Balanseringsspjeld brukes til å justere luftstrømmen i ulike deler av bygningen. Teknikeren vil teste og justere disse spjeldene for å sikre at luftstrømmen er riktig balansert og gir god luftkvalitet i hele bygningen.

Testing av trykkfall

Trykkfall i ventilasjonsanlegget kan føre til økt energiforbruk og redusert effektivitet. Teknikeren vil derfor teste trykkfallet i systemet og justere innstillingene deretter for å minimere trykkfallet og optimalisere ytelsen.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt så hjelper vi deg med ditt prosjekt!

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent man-fre: 07:00 – 15:00

Telefon: 91 52 40 40